Cases de fusta

casa de fusta

Les cases de fusta massissa presenten tota classe de beneficis per als usuaris que gaudeixen d’elles.
Són un producte autènticament natural i ecològic, presenten un millor comportament davant la humitat, el so, un millor aïllament tèrmic i no acumulen electricitat estàtica.
Aquests grans avantatges d’habitabilitat només les podem obtenir en cases realitzades únicament amb troncs massissos, no en les construïdes parcialment amb fusta o en aquelles que s’han utilitzat materials tradicionals.
Per triar una casa de fusta cal tenir molt clar quins són les nostres necessitats, el tipus de disseny i el lloc on volem situar-la.

Volem crèixer amb tu!