Reflexions

reflex

En un moment d’incertesa laboral com el que estem patint en l’actualitat és important saber qui contractes i per què.

Parquets Ricard hem assolit una experiència i història constant que ens ajuda a aconseguir una acurada instal·lació i un bon assessorament als nostres clients. Conèixer els paràmetres a seguir en cada projecte o execució és la nostra feina i és el nostre deure.

Cal destacar que les empreses o fàbriques col·laboradores de les quals disposem, estan reconegudes a nivell mundial i per tant són un mirall i estímul constant per a nosaltres.

Volem crèixer amb tu!