Finestres de fusta

finestra

Per què he de tenir finestres de fusta?
Gaudir dels avantatges de les finestres de fusta a casa és un plaer.

Es tracta de l’únic material 100% natural, renovable, inesgotable i el seu consum afavoreix l’explotació forestal local i la protecció mediambiental. Quan més fusta es consumeix, més plantacions forestals a partir de vivers es fomentaran i augmentarà així, les superfícies destinades a la plantació de boscos per produïr fusta (Aquí parlem de pi del país, pi roig, castanyer i abet blanc).

ENERGIA NECESSÀRIA PER A FABRICAR UNA FINESTRA DE FUSTA:
12 VEGADES MENYS QUE UNA DE PVC
72 VEGADES MENYS QUE UNA D’ALUMINI
La seva fabricació és la més ecològica de tots els materials que existeixen al mercat.

La fusta és el material de construcció més antic que l’home ha utilitzat des de la prehistòria (cabanes, eines, tancats, barques, ponts, mobles, vigues, etc).

Té unes propietats com a material, úniques: és renovable; inesgotable; permeable; aïllant acústic, tèrmic i elèctric; i té molt bona resposta estructural perquè aguanta molt bé els pesos.

SI ES REDUÍS EL PERCENTATGE DE TANCAMENTS DE PVC I D’ALUMINI A LA MEITAT A FAVOR DELS TANCAMENTS EN FUSTA, A EUROPA, L’ESTALVI DE CO2 ENVIATS A L’ATMOSFERA SERIA DE MÉS DE 5 MILIONS DE TONES.

La fusta contribueix a reduir el canvi climàtic ja que els boscos emmagatzemen gran quantitat de CO2 alhora que cedeix a l’atmosfera el preuat oxígen que fa possible la vida. Aquest CO2 perdura sempre dintre la fusta.

És un material reciclable en altres productes del sector del moble com poden ser aglomerats i fins i tot, es pot produir energia si es converteixen en briquetes de fusta. Tot i així, si no li donem sortida, quan acabi la vida útil de la finestra, el residu restant no contamina el sòl.

La fusta, veritable emblema ecològic, destaca per la seva versatilitat de formes que, unit a l’ús dels nous barnissos ecològics a l’aigua que fan disminuir la necessitat de manteniment tradicional, favoreixen l’aplicació de qualsevol tipus de projecte i estudi en tancaments avui en dia.

Quins són els meus BENEFICIS per tenir finestres de fusta?

Calidesa: No hi ha dubte que si ens apropem a una finestra de fusta les sensacions de benestar i calidesa que ens transmet no es poden igualar amb altres materials. Per exemple, la fredor que sentim tocant finestres d’alumini, no se sent amb les de fusta, calentes a l’hivern i temperades a l’estiu.

Salut: Encara que el conjunt finestra sigui hermètic, la fusta, al tractar-se d’un material permeable que permet l’intercanvi de gasos des de l’interior a l’exterior i al revés, fa que l’ambient que respirem sigui sa i renovat, evitant malalties respiratòries.

Les finestres de PVC, al ser un material provinent del petroli, es carreguen d’energia electrostàtica creant un ambient negatiu i atrauen la pols. Amés, és un material no transpirable, produint humitats a les habitacions.

Els entorns amb fusta, al tenir una bona resposta acústica evitant retrucs de la veu, milloren la concentració, el confort i faciliten el descans profund.

Estalvi econòmic: La fusta té el coeficient de pèrdua d’energia tèrmica més baix de tots els materials, és a dir, necessitem menys consum d’energia elèctrica a casa per refrigerar (a l’estiu) i calefaccionar (a l’hivern) per mantenir la temperatura interior constant. I depèn del grau d’aïllament del material. La fusta és 1770 vegades més aïllant que l’ALUMINI.

finestra detall

EL COST DE LA FACTURA DE LA LLUM I/O CALEFACCIÓ ANUAL SERÀ ENTRE UN 7% I UN 18% MÉS ECONÒMICA SI DISPOSO DE FINESTRES DE FUSTA AMB VIDRE DE DOBLE CÀMARA.

Són més cares les finestres de fusta?

A igualtat de característiques i vidre, el preu de la fusta per metre quadrat és inferior al dels altres materials. No cal obviar, però, que les finestres de fusta requereixen un manteniment periòdic d’entre 3 i 7 anys, en funció de la orientació de la paret. Però gràcies als últis avenços en la indústria dels barnissos ecològics, s’ha aconseguit una major durabilitat augmentant aquest període. A més, s’ha aconseguit evitar que es desgasti tan ràpidament o s’esquerdi el producte i que s’embrutin les finestres perquè, al no carregar-se electrostàticament, ja no atreuen la pols. No obstant, si no ens agrada passar un temps pintant, tenim la solució amb la finestra de fusta amb marc exterior d’Alumini.

Bellesa: Encara que la seva funció sigui la de regular l’entrada de llum evitant les inclemències meteorològiques, es tracta d’un moble. Les noves tècniques, materials, tecnologia en maquinària i barnissos a l’aigua d’última generació, fan que les possibilitats de tipologia i acabats siguin gairebé infinites.

Les d’alumini, si no tenen una bona càmara de trencament de pont tèrmic, condensen aigua (sua) sobre tot a l’hivern i es poden arribar a “picar”.

Seguretat: Les finestres de fusta tenen la millor resposta davant del foc que qualsevol altre material de construcció. Quan crema una finestra de fusta, ho fa més lentament, aguanta sense deformar-se més de 90 minuts. S’assegura així l’estabilitat de l’estructura. Les emissions que es produeixen a la combustió són vapor d’aigua i CO2.

Les emissions d’altres productes, com el PVC, són tòxiques i produeixen àcid clorhídrid, CO (gas tòxic), dioxines i compostos clorats a la seva combustió; d’altres vegades, la finestra es pot deformar bloquejant l’opertura en cas d’evaquació.

No hi ha dubte, la compra d’una finestra de fusta ens fa gaudir d’uns grans beneficis personals, econòmics, ambientals i estètics que fan que sigui l’opció més indicada per triar a casa nostra.

Volem crèixer amb tu!